Đóng

08/12/2020

ARM66MC – ORIENTAL MOTOR dòng αSTEP

Model: ARM66MC   – Động cơ – Oriental Motor Nhật Bản

ARM66MC

– Tải catalog : Click HERE

–  Email Yêu cầu báo giá : sales@dne-vn.com

–  Số điện thoại / ZALO tư vấn 0902.346.968

ZALO-0902346968

– Chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng , bảo hành 12 tháng, giao hàng tận nơi toàn quốc.

Bản vẽ kỹ thuật: 

ARM66MC-Banve

Thông số kỹ thuật / đặc điểm

Mounting angle dimensions
60mm
type
standard
Axis type
One axis
Electromagnetic brake
Yes
Rotor moment of inertia J
500 × 10 -7 kg ・ m 2
Reduction ratio
When resolution 1000P / R is set
0.36 ° / pulse
Holding torque when stopped Electromagnetic brake
0.6N ・ m
Electromagnetic brake part model
Non-excitation actuated type
Electromagnetic brake power input
DC24V ± 5% 0.25A
Motor mass
1.2kg


ORIENTALMOTOR

C/O (Chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ do Bộ Thương Mại Nhật Bản cung cấp):

CO ORIENTAL

 

Các mã hàng tương tự cùng dòng sản phẩm:

No Product name Component name List price Series name Production information /
[yen] substitute information
1 ARM66MC 38,000 αSTEP motor Current product
2 ARM66MC-H100 116,000 αSTEP motor Current product
3 ARM66MC-H50 116,000 αSTEP motor Current product
4 ARM66MC-N10 86,000 αSTEP motor Current product
5 ARM66MC-N25 100,700 αSTEP motor Current product
6 ARM66MC-N36 100,700 αSTEP motor Current product
7 ARM66MC-N5 86,000 αSTEP motor Current product
8 ARM66MC-N50 100,700 αSTEP motor Current product
9 ARM66MC-N7.2 86,000 αSTEP motor Current product
10 ARM66MC-P10 71,000 αSTEP motor 31-Mar-19
11 Discontinued product
12 ARM66MC-P25 85,700 αSTEP motor 31-Mar-19
13 Discontinued product
14 ARM66MC-P36 85,700 αSTEP motor 31-Mar-19
15 Discontinued product
16 ARM66MC-P5 71,000 αSTEP motor 31-Mar-19
17 Discontinued product
18 ARM66MC-P50 85,700 αSTEP motor 31-Mar-19
19 Discontinued product
20 ARM66MC-P7.2 71,000 αSTEP motor 31-Mar-19
21 Discontinued product
22 ARM66MC-PS10 66,000 αSTEP motor Current product
23 ARM66MC-PS25 73,000 αSTEP motor Current product
24 ARM66MC-PS36 73,000 αSTEP motor Current product
25 ARM66MC-PS5 66,000 αSTEP motor Current product
26 ARM66MC-PS50 73,000 αSTEP motor Current product
27 ARM66MC-PS7 66,000 αSTEP motor Current product
28 ARM66MC-T10 53,300 αSTEP motor Current product
29 ARM66MC-T10L 53,300 αSTEP motor Current product
30 ARM66MC-T10R 53,300 αSTEP motor Current product
31 ARM66MC-T10U 53,300 αSTEP motor Current product
32 ARM66MC-T20 53,300 αSTEP motor Current product
33 ARM66MC-T20L 53,300 αSTEP motor Current product
34 ARM66MC-T20R 53,300 αSTEP motor Current product
35 ARM66MC-T20U 53,300 αSTEP motor Current product
36 ARM66MC-T3.6 51,900 αSTEP motor Current product
37 ARM66MC-T3.6L 51,900 αSTEP motor Current product
38 ARM66MC-T3.6R 51,900 αSTEP motor Current product
39 ARM66MC-T3.6U 51,900 αSTEP motor Current product
40 ARM66MC-T30 53,300 αSTEP motor Current product
41 ARM66MC-T30L 53,300 αSTEP motor Current product
42 ARM66MC-T30R 53,300 αSTEP motor Current product
43 ARM66MC-T30U 53,300 αSTEP motor Current product
44 ARM66MC-T7.2 51,900 αSTEP motor Current product
45 ARM66MC-T7.2L 51,900 αSTEP motor Current product
46 ARM66MC-T7.2R 51,900 αSTEP motor Current product
47 ARM66MC-T7.2U 51,900 αSTEP motor Current product
48 AR66MA ARM66MC (motor) 82,000 AR series AC power input Pulse train input type
49 ARD-A (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
50 AR66MA-1 ARM66MC (motor) 85,000 AR series AC power input Pulse train input type
51 ARD-A (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
52 AR66MA-2 ARM66MC (motor) 85,000 AR series AC power input Pulse train input type
53 ARD-A (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
54 AR66MA-3 ARM66MC (motor) 85,000 AR series AC power input Pulse train input type
55 ARD-A (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
56 AR66MA-H100 ARM66MC-H100 (Geared Motor) 160,000 AR series AC power input Pulse train input type
57 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
58 AR66MA-H100-1 ARM66MC-H100 (Geared Motor) 163,000 AR series AC power input Pulse train input type
59 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
60 AR66MA-H100-2 ARM66MC-H100 (Geared Motor) 163,000 AR series AC power input Pulse train input type
61 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
62 AR66MA-H100-3 ARM66MC-H100 (Geared Motor) 163,000 AR series AC power input Pulse train input type
63 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
64 AR66MA-H50 ARM66MC-H50 (geared motor) 160,000 AR series AC power input Pulse train input type
65 ARD-A (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
66 AR66MA-H50-1 ARM66MC-H50 (geared motor) 163,000 AR series AC power input Pulse train input type
67 ARD-A (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
68 AR66MA-H50-2 ARM66MC-H50 (geared motor) 163,000 AR series AC power input Pulse train input type
69 ARD-A (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
70 AR66MA-H50-3 ARM66MC-H50 (geared motor) 163,000 AR series AC power input Pulse train input type
71 ARD-A (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
72 AR66MA-N10 ARM66MC-N10 (Geared Motor) 130,000 AR series AC power input Pulse train input type
73 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
74 AR66MA-N10-1 ARM66MC-N10 (Geared Motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
75 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
76 AR66MA-N10-2 ARM66MC-N10 (Geared Motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
77 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
78 AR66MA-N10-3 ARM66MC-N10 (Geared Motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
79 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
80 AR66MA-N25 ARM66MC-N25 (Geared Motor) 144,700 AR series AC power input Pulse train input type
81 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
82 AR66MA-N25-1 ARM66MC-N25 (Geared Motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
83 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
84 AR66MA-N25-2 ARM66MC-N25 (Geared Motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
85 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
86 AR66MA-N25-3 ARM66MC-N25 (Geared Motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
87 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
88 AR66MA-N36 ARM66MC-N36 (Geared Motor) 144,700 AR series AC power input Pulse train input type
89 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
90 AR66MA-N36-1 ARM66MC-N36 (Geared Motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
91 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
92 AR66MA-N36-2 ARM66MC-N36 (Geared Motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
93 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
94 AR66MA-N36-3 ARM66MC-N36 (Geared Motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
95 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
96 AR66MA-N5 ARM66MC-N5 (Geared Motor) 130,000 AR series AC power input Pulse train input type
97 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
98 AR66MA-N5-1 ARM66MC-N5 (Geared Motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
99 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
100 AR66MA-N5-2 ARM66MC-N5 (Geared Motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
101 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
102 AR66MA-N5-3 ARM66MC-N5 (Geared Motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
103 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
104 AR66MA-N50 ARM66MC-N50 (geared motor) 144,700 AR series AC power input Pulse train input type
105 ARD-A (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
106 AR66MA-N50-1 ARM66MC-N50 (geared motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
107 ARD-A (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
108 AR66MA-N50-2 ARM66MC-N50 (geared motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
109 ARD-A (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
110 AR66MA-N50-3 ARM66MC-N50 (geared motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
111 ARD-A (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
112 AR66MA-N7.2 ARM66MC-N7.2 (Geared Motor) 130,000 AR series AC power input Pulse train input type
113 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
114 AR66MA-N7.2-1 ARM66MC-N7.2 (Geared Motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
115 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
116 AR66MA-N7.2-2 ARM66MC-N7.2 (Geared Motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
117 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
118 AR66MA-N7.2-3 ARM66MC-N7.2 (Geared Motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
119 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
120 AR66MA-P10 ARM66MC-P10 (Geared Motor) 115,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
121 ARD-A (Circuit) Discontinued product
122 AR66MA-P10-1 ARM66MC-P10 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
123 ARD-A (Circuit) Discontinued product
124 AR66MA-P10-2 ARM66MC-P10 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
125 ARD-A (Circuit) Discontinued product
126 AR66MA-P10-3 ARM66MC-P10 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
127 ARD-A (Circuit) Discontinued product
128 AR66MA-P25 ARM66MC-P25 (Geared Motor) 129,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
129 ARD-A (Circuit) Discontinued product
130 AR66MA-P25-1 ARM66MC-P25 (Geared Motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
131 ARD-A (Circuit) Discontinued product
132 AR66MA-P25-2 ARM66MC-P25 (Geared Motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
133 ARD-A (Circuit) Discontinued product
134 AR66MA-P25-3 ARM66MC-P25 (Geared Motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
135 ARD-A (Circuit) Discontinued product
136 AR66MA-P36 ARM66MC-P36 (Geared Motor) 129,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
137 ARD-A (Circuit) Discontinued product
138 AR66MA-P36-1 ARM66MC-P36 (Geared Motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
139 ARD-A (Circuit) Discontinued product
140 AR66MA-P36-2 ARM66MC-P36 (Geared Motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
141 ARD-A (Circuit) Discontinued product
142 AR66MA-P36-3 ARM66MC-P36 (Geared Motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
143 ARD-A (Circuit) Discontinued product
144 AR66MA-P5 ARM66MC-P5 (Geared Motor) 115,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
145 ARD-A (Circuit) Discontinued product
146 AR66MA-P5-1 ARM66MC-P5 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
147 ARD-A (Circuit) Discontinued product
148 AR66MA-P5-2 ARM66MC-P5 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
149 ARD-A (Circuit) Discontinued product
150 AR66MA-P5-3 ARM66MC-P5 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
151 ARD-A (Circuit) Discontinued product
152 AR66MA-P50 ARM66MC-P50 (Geared Motor) 129,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
153 ARD-A (Circuit) Discontinued product
154 AR66MA-P50-1 ARM66MC-P50 (Geared Motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
155 ARD-A (Circuit) Discontinued product
156 AR66MA-P50-2 ARM66MC-P50 (Geared Motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
157 ARD-A (Circuit) Discontinued product
158 AR66MA-P50-3 ARM66MC-P50 (Geared Motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
159 ARD-A (Circuit) Discontinued product
160 AR66MA-P7.2 ARM66MC-P7.2 (Geared Motor) 115,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
161 ARD-A (Circuit) Discontinued product
162 AR66MA-P7.2-1 ARM66MC-P7.2 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
163 ARD-A (Circuit) Discontinued product
164 AR66MA-P7.2-2 ARM66MC-P7.2 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
165 ARD-A (Circuit) Discontinued product
166 AR66MA-P7.2-3 ARM66MC-P7.2 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
167 ARD-A (Circuit) Discontinued product
168 AR66MA-PS10 ARM66MC-PS10 (Geared Motor) 110,000 AR series AC power input Pulse train input type
169 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
170 AR66MA-PS10-1 ARM66MC-PS10 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
171 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
172 AR66MA-PS10-2 ARM66MC-PS10 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
173 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
174 AR66MA-PS10-3 ARM66MC-PS10 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
175 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
176 AR66MA-PS25 ARM66MC-PS25 (Geared Motor) 117,000 AR series AC power input Pulse train input type
177 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
178 AR66MA-PS25-1 ARM66MC-PS25 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
179 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
180 AR66MA-PS25-2 ARM66MC-PS25 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
181 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
182 AR66MA-PS25-3 ARM66MC-PS25 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
183 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
184 AR66MA-PS36 ARM66MC-PS36 (Geared Motor) 117,000 AR series AC power input Pulse train input type
185 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
186 AR66MA-PS36-1 ARM66MC-PS36 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
187 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
188 AR66MA-PS36-2 ARM66MC-PS36 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
189 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
190 AR66MA-PS36-3 ARM66MC-PS36 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
191 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
192 AR66MA-PS5 ARM66MC-PS5 (Geared Motor) 110,000 AR series AC power input Pulse train input type
193 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
194 AR66MA-PS5-1 ARM66MC-PS5 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
195 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
196 AR66MA-PS5-2 ARM66MC-PS5 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
197 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
198 AR66MA-PS5-3 ARM66MC-PS5 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
199 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
200 AR66MA-PS50 ARM66MC-PS50 (Geared Motor) 117,000 AR series AC power input Pulse train input type
201 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
202 AR66MA-PS50-1 ARM66MC-PS50 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
203 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
204 AR66MA-PS50-2 ARM66MC-PS50 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
205 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
206 AR66MA-PS50-3 ARM66MC-PS50 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
207 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
208 AR66MA-PS7 ARM66MC-PS7 (Geared Motor) 110,000 AR series AC power input Pulse train input type
209 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
210 AR66MA-PS7-1 ARM66MC-PS7 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
211 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
212 AR66MA-PS7-2 ARM66MC-PS7 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
213 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
214 AR66MA-PS7-3 ARM66MC-PS7 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
215 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
216 AR66MA-T10 ARM66MC-T10 (Geared Motor) 97,300 AR series AC power input Pulse train input type
217 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
218 AR66MA-T10-1 ARM66MC-T10 (Geared Motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
219 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
220 AR66MA-T10-2 ARM66MC-T10 (Geared Motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
221 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
222 AR66MA-T10-3 ARM66MC-T10 (Geared Motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
223 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
224 AR66MA-T20 ARM66MC-T20 (geared motor) 97,300 AR series AC power input Pulse train input type
225 ARD-A (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
226 AR66MA-T20-1 ARM66MC-T20 (geared motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
227 ARD-A (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
228 AR66MA-T20-2 ARM66MC-T20 (geared motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
229 ARD-A (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
230 AR66MA-T20-3 ARM66MC-T20 (geared motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
231 ARD-A (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
232 AR66MA-T3.6 ARM66MC-T3.6 (Geared Motor) 95,900 AR series AC power input Pulse train input type
233 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
234 AR66MA-T3.6-1 ARM66MC-T3.6 (Geared Motor) 98,900 AR series AC power input Pulse train input type
235 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
236 AR66MA-T3.6-2 ARM66MC-T3.6 (Geared Motor) 98,900 AR series AC power input Pulse train input type
237 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
238 AR66MA-T3.6-3 ARM66MC-T3.6 (Geared Motor) 98,900 AR series AC power input Pulse train input type
239 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
240 AR66MA-T30 ARM66MC-T30 (geared motor) 97,300 AR series AC power input Pulse train input type
241 ARD-A (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
242 AR66MA-T30-1 ARM66MC-T30 (geared motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
243 ARD-A (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
244 AR66MA-T30-2 ARM66MC-T30 (geared motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
245 ARD-A (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
246 AR66MA-T30-3 ARM66MC-T30 (geared motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
247 ARD-A (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
248 AR66MA-T7.2 ARM66MC-T7.2 (Geared Motor) 95,900 AR series AC power input Pulse train input type
249 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
250 AR66MA-T7.2-1 ARM66MC-T7.2 (Geared Motor) 98,900 AR series AC power input Pulse train input type
251 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
252 AR66MA-T7.2-2 ARM66MC-T7.2 (Geared Motor) 98,900 AR series AC power input Pulse train input type
253 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
254 AR66MA-T7.2-3 ARM66MC-T7.2 (Geared Motor) 98,900 AR series AC power input Pulse train input type
255 ARD-A (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
256 AR66MAD ARM66MC (motor) 87,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
257 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
258 AR66MAD-1 ARM66MC (motor) 90,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
259 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
260 AR66MAD-2 ARM66MC (motor) 90,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
261 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
262 AR66MAD-3 ARM66MC (motor) 90,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
263 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
264 AR66MAD-H100 ARM66MC-H100 (geared motor) 165,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
265 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
266 AR66MAD-H100-1 ARM66MC-H100 (geared motor) 168,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
267 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
268 AR66MAD-H100-2 ARM66MC-H100 (geared motor) 168,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
269 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
270 AR66MAD-H100-3 ARM66MC-H100 (geared motor) 168,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
271 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
272 AR66MAD-H50 ARM66MC-H50 (geared motor) 165,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
273 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
274 AR66MAD-H50-1 ARM66MC-H50 (geared motor) 168,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
275 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
276 AR66MAD-H50-2 ARM66MC-H50 (geared motor) 168,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
277 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
278 AR66MAD-H50-3 ARM66MC-H50 (geared motor) 168,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
279 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
280 AR66MAD-N10 ARM66MC-N10 (geared motor) 135,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
281 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
282 AR66MAD-N10-1 ARM66MC-N10 (geared motor) 138,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
283 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
284 AR66MAD-N10-2 ARM66MC-N10 (geared motor) 138,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
285 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
286 AR66MAD-N10-3 ARM66MC-N10 (geared motor) 138,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
287 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
288 AR66MAD-N25 ARM66MC-N25 (geared motor) 149,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
289 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
290 AR66MAD-N25-1 ARM66MC-N25 (geared motor) 152,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
291 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
292 AR66MAD-N25-2 ARM66MC-N25 (geared motor) 152,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
293 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
294 AR66MAD-N25-3 ARM66MC-N25 (geared motor) 152,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
295 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
296 AR66MAD-N36 ARM66MC-N36 (geared motor) 149,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
297 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
298 AR66MAD-N36-1 ARM66MC-N36 (geared motor) 152,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
299 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
300 AR66MAD-N36-2 ARM66MC-N36 (geared motor) 152,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
301 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
302 AR66MAD-N36-3 ARM66MC-N36 (geared motor) 152,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
303 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
304 AR66MAD-N5 ARM66MC-N5 (geared motor) 135,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
305 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
306 AR66MAD-N5-1 ARM66MC-N5 (geared motor) 138,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
307 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
308 AR66MAD-N5-2 ARM66MC-N5 (geared motor) 138,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
309 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
310 AR66MAD-N5-3 ARM66MC-N5 (geared motor) 138,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
311 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
312 AR66MAD-N50 ARM66MC-N50 (geared motor) 149,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
313 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
314 AR66MAD-N50-1 ARM66MC-N50 (geared motor) 152,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
315 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
316 AR66MAD-N50-2 ARM66MC-N50 (geared motor) 152,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
317 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
318 AR66MAD-N50-3 ARM66MC-N50 (geared motor) 152,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
319 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
320 AR66MAD-N7.2 ARM66MC-N7.2 (Geared Motor) 135,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
321 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
322 AR66MAD-N7.2-1 ARM66MC-N7.2 (Geared Motor) 138,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
323 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
324 AR66MAD-N7.2-2 ARM66MC-N7.2 (Geared Motor) 138,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
325 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
326 AR66MAD-N7.2-3 ARM66MC-N7.2 (Geared Motor) 138,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
327 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
328 AR66MAD-PS10 ARM66MC-PS10 (geared motor) 115,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
329 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
330 AR66MAD-PS10-1 ARM66MC-PS10 (geared motor) 118,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
331 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
332 AR66MAD-PS10-2 ARM66MC-PS10 (geared motor) 118,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
333 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
334 AR66MAD-PS10-3 ARM66MC-PS10 (geared motor) 118,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
335 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
336 AR66MAD-PS25 ARM66MC-PS25 (Geared Motor) 122,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
337 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
338 AR66MAD-PS25-1 ARM66MC-PS25 (Geared Motor) 125,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
339 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
340 AR66MAD-PS25-2 ARM66MC-PS25 (Geared Motor) 125,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
341 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
342 AR66MAD-PS25-3 ARM66MC-PS25 (Geared Motor) 125,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
343 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
344 AR66MAD-PS36 ARM66MC-PS36 (geared motor) 122,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
345 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
346 AR66MAD-PS36-1 ARM66MC-PS36 (geared motor) 125,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
347 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
348 AR66MAD-PS36-2 ARM66MC-PS36 (geared motor) 125,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
349 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
350 AR66MAD-PS36-3 ARM66MC-PS36 (geared motor) 125,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
351 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
352 AR66MAD-PS5 ARM66MC-PS5 (Geared Motor) 115,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
353 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
354 AR66MAD-PS5-1 ARM66MC-PS5 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
355 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
356 AR66MAD-PS5-2 ARM66MC-PS5 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
357 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
358 AR66MAD-PS5-3 ARM66MC-PS5 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
359 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
360 AR66MAD-PS50 ARM66MC-PS50 (geared motor) 122,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
361 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
362 AR66MAD-PS50-1 ARM66MC-PS50 (geared motor) 125,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
363 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
364 AR66MAD-PS50-2 ARM66MC-PS50 (geared motor) 125,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
365 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
366 AR66MAD-PS50-3 ARM66MC-PS50 (geared motor) 125,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
367 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
368 AR66MAD-PS7 ARM66MC-PS7 (Geared Motor) 115,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
369 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
370 AR66MAD-PS7-1 ARM66MC-PS7 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
371 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
372 AR66MAD-PS7-2 ARM66MC-PS7 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
373 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
374 AR66MAD-PS7-3 ARM66MC-PS7 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
375 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
376 AR66MAD-T10 ARM66MC-T10 (geared motor) 102,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
377 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
378 AR66MAD-T10-1 ARM66MC-T10 (geared motor) 105,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
379 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
380 AR66MAD-T10-2 ARM66MC-T10 (geared motor) 105,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
381 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
382 AR66MAD-T10-3 ARM66MC-T10 (geared motor) 105,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
383 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
384 AR66MAD-T20 ARM66MC-T20 (geared motor) 102,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
385 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
386 AR66MAD-T20-1 ARM66MC-T20 (geared motor) 105,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
387 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
388 AR66MAD-T20-2 ARM66MC-T20 (geared motor) 105,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
389 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
390 AR66MAD-T20-3 ARM66MC-T20 (geared motor) 105,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
391 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
392 AR66MAD-T3.6 ARM66MC-T3.6 (Geared Motor) 100,900 AR series AC power input Positioning function built-in type
393 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
394 AR66MAD-T3.6-1 ARM66MC-T3.6 (Geared Motor) 103,900 AR series AC power input Positioning function built-in type
395 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
396 AR66MAD-T3.6-2 ARM66MC-T3.6 (Geared Motor) 103,900 AR series AC power input Positioning function built-in type
397 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
398 AR66MAD-T3.6-3 ARM66MC-T3.6 (Geared Motor) 103,900 AR series AC power input Positioning function built-in type
399 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
400 AR66MAD-T30 ARM66MC-T30 (geared motor) 102,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
401 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
402 AR66MAD-T30-1 ARM66MC-T30 (geared motor) 105,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
403 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
404 AR66MAD-T30-2 ARM66MC-T30 (geared motor) 105,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
405 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
406 AR66MAD-T30-3 ARM66MC-T30 (geared motor) 105,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
407 ARD-AD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
408 AR66MAD-T7.2 ARM66MC-T7.2 (Geared Motor) 100,900 AR series AC power input Positioning function built-in type
409 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
410 AR66MAD-T7.2-1 ARM66MC-T7.2 (Geared Motor) 103,900 AR series AC power input Positioning function built-in type
411 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
412 AR66MAD-T7.2-2 ARM66MC-T7.2 (Geared Motor) 103,900 AR series AC power input Positioning function built-in type
413 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
414 AR66MAD-T7.2-3 ARM66MC-T7.2 (Geared Motor) 103,900 AR series AC power input Positioning function built-in type
415 ARD-AD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
416 AR66MC ARM66MC (motor) 82,000 AR series AC power input Pulse train input type
417 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
418 AR66MC-1 ARM66MC (motor) 85,000 AR series AC power input Pulse train input type
419 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
420 AR66MC-2 ARM66MC (motor) 85,000 AR series AC power input Pulse train input type
421 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
422 AR66MC-3 ARM66MC (motor) 85,000 AR series AC power input Pulse train input type
423 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
424 AR66MC-H100 ARM66MC-H100 (geared motor) 160,000 AR series AC power input Pulse train input type
425 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
426 AR66MC-H100-1 ARM66MC-H100 (geared motor) 163,000 AR series AC power input Pulse train input type
427 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
428 AR66MC-H100-2 ARM66MC-H100 (geared motor) 163,000 AR series AC power input Pulse train input type
429 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
430 AR66MC-H100-3 ARM66MC-H100 (geared motor) 163,000 AR series AC power input Pulse train input type
431 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
432 AR66MC-H50 ARM66MC-H50 (geared motor) 160,000 AR series AC power input Pulse train input type
433 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
434 AR66MC-H50-1 ARM66MC-H50 (geared motor) 163,000 AR series AC power input Pulse train input type
435 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
436 AR66MC-H50-2 ARM66MC-H50 (geared motor) 163,000 AR series AC power input Pulse train input type
437 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
438 AR66MC-H50-3 ARM66MC-H50 (geared motor) 163,000 AR series AC power input Pulse train input type
439 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
440 AR66MC-N10 ARM66MC-N10 (geared motor) 130,000 AR series AC power input Pulse train input type
441 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
442 AR66MC-N10-1 ARM66MC-N10 (geared motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
443 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
444 AR66MC-N10-2 ARM66MC-N10 (geared motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
445 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
446 AR66MC-N10-3 ARM66MC-N10 (geared motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
447 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
448 AR66MC-N25 ARM66MC-N25 (geared motor) 144,700 AR series AC power input Pulse train input type
449 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
450 AR66MC-N25-1 ARM66MC-N25 (geared motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
451 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
452 AR66MC-N25-2 ARM66MC-N25 (geared motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
453 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
454 AR66MC-N25-3 ARM66MC-N25 (geared motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
455 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
456 AR66MC-N36 ARM66MC-N36 (geared motor) 144,700 AR series AC power input Pulse train input type
457 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
458 AR66MC-N36-1 ARM66MC-N36 (geared motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
459 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
460 AR66MC-N36-2 ARM66MC-N36 (geared motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
461 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
462 AR66MC-N36-3 ARM66MC-N36 (geared motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
463 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
464 AR66MC-N5 ARM66MC-N5 (geared motor) 130,000 AR series AC power input Pulse train input type
465 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
466 AR66MC-N5-1 ARM66MC-N5 (geared motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
467 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
468 AR66MC-N5-2 ARM66MC-N5 (geared motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
469 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
470 AR66MC-N5-3 ARM66MC-N5 (geared motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
471 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
472 AR66MC-N50 ARM66MC-N50 (geared motor) 144,700 AR series AC power input Pulse train input type
473 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
474 AR66MC-N50-1 ARM66MC-N50 (geared motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
475 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
476 AR66MC-N50-2 ARM66MC-N50 (geared motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
477 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
478 AR66MC-N50-3 ARM66MC-N50 (geared motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
479 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
480 AR66MC-N7.2 ARM66MC-N7.2 (Geared Motor) 130,000 AR series AC power input Pulse train input type
481 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
482 AR66MC-N7.2-1 ARM66MC-N7.2 (Geared Motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
483 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
484 AR66MC-N7.2-2 ARM66MC-N7.2 (Geared Motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
485 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
486 AR66MC-N7.2-3 ARM66MC-N7.2 (Geared Motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
487 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
488 AR66MC-P10 ARM66MC-P10 (geared motor) 115,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
489 ARD-C (circuit) Discontinued product
490 AR66MC-P10-1 ARM66MC-P10 (geared motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
491 ARD-C (circuit) Discontinued product
492 AR66MC-P10-2 ARM66MC-P10 (geared motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
493 ARD-C (circuit) Discontinued product
494 AR66MC-P10-3 ARM66MC-P10 (geared motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
495 ARD-C (circuit) Discontinued product
496 AR66MC-P25 ARM66MC-P25 (Geared Motor) 129,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
497 ARD-C (Circuit) Discontinued product
498 AR66MC-P25-1 ARM66MC-P25 (Geared Motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
499 ARD-C (Circuit) Discontinued product
500 AR66MC-P25-2 ARM66MC-P25 (Geared Motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
501 ARD-C (Circuit) Discontinued product
502 AR66MC-P25-3 ARM66MC-P25 (Geared Motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
503 ARD-C (Circuit) Discontinued product
504 AR66MC-P36 ARM66MC-P36 (geared motor) 129,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
505 ARD-C (circuit) Discontinued product
506 AR66MC-P36-1 ARM66MC-P36 (geared motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
507 ARD-C (circuit) Discontinued product
508 AR66MC-P36-2 ARM66MC-P36 (geared motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
509 ARD-C (circuit) Discontinued product
510 AR66MC-P36-3 ARM66MC-P36 (geared motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
511 ARD-C (circuit) Discontinued product
512 AR66MC-P5 ARM66MC-P5 (Geared Motor) 115,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
513 ARD-C (Circuit) Discontinued product
514 AR66MC-P5-1 ARM66MC-P5 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
515 ARD-C (Circuit) Discontinued product
516 AR66MC-P5-2 ARM66MC-P5 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
517 ARD-C (Circuit) Discontinued product
518 AR66MC-P5-3 ARM66MC-P5 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
519 ARD-C (Circuit) Discontinued product
520 AR66MC-P50 ARM66MC-P50 (geared motor) 129,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
521 ARD-C (circuit) Discontinued product
522 AR66MC-P50-1 ARM66MC-P50 (geared motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
523 ARD-C (circuit) Discontinued product
524 AR66MC-P50-2 ARM66MC-P50 (geared motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
525 ARD-C (circuit) Discontinued product
526 AR66MC-P50-3 ARM66MC-P50 (geared motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
527 ARD-C (circuit) Discontinued product
528 AR66MC-P7.2 ARM66MC-P7.2 (Geared Motor) 115,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
529 ARD-C (Circuit) Discontinued product
530 AR66MC-P7.2-1 ARM66MC-P7.2 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
531 ARD-C (Circuit) Discontinued product
532 AR66MC-P7.2-2 ARM66MC-P7.2 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
533 ARD-C (Circuit) Discontinued product
534 AR66MC-P7.2-3 ARM66MC-P7.2 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
535 ARD-C (Circuit) Discontinued product
536 AR66MC-PS10 ARM66MC-PS10 (Geared Motor) 110,000 AR series AC power input Pulse train input type
537 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
538 AR66MC-PS10-1 ARM66MC-PS10 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
539 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
540 AR66MC-PS10-2 ARM66MC-PS10 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
541 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
542 AR66MC-PS10-3 ARM66MC-PS10 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
543 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
544 AR66MC-PS25 ARM66MC-PS25 (Geared Motor) 117,000 AR series AC power input Pulse train input type
545 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
546 AR66MC-PS25-1 ARM66MC-PS25 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
547 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
548 AR66MC-PS25-2 ARM66MC-PS25 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
549 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
550 AR66MC-PS25-3 ARM66MC-PS25 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
551 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
552 AR66MC-PS36 ARM66MC-PS36 (Geared Motor) 117,000 AR series AC power input Pulse train input type
553 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
554 AR66MC-PS36-1 ARM66MC-PS36 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
555 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
556 AR66MC-PS36-2 ARM66MC-PS36 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
557 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
558 AR66MC-PS36-3 ARM66MC-PS36 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
559 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
560 AR66MC-PS5 ARM66MC-PS5 (Geared Motor) 110,000 AR series AC power input Pulse train input type
561 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
562 AR66MC-PS5-1 ARM66MC-PS5 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
563 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
564 AR66MC-PS5-2 ARM66MC-PS5 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
565 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
566 AR66MC-PS5-3 ARM66MC-PS5 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
567 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
568 AR66MC-PS50 ARM66MC-PS50 (Geared Motor) 117,000 AR series AC power input Pulse train input type
569 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
570 AR66MC-PS50-1 ARM66MC-PS50 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
571 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
572 AR66MC-PS50-2 ARM66MC-PS50 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
573 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
574 AR66MC-PS50-3 ARM66MC-PS50 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
575 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
576 AR66MC-PS7 ARM66MC-PS7 (Geared Motor) 110,000 AR series AC power input Pulse train input type
577 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
578 AR66MC-PS7-1 ARM66MC-PS7 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
579 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
580 AR66MC-PS7-2 ARM66MC-PS7 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
581 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
582 AR66MC-PS7-3 ARM66MC-PS7 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
583 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
584 AR66MC-T10 ARM66MC-T10 (geared motor) 97,300 AR series AC power input Pulse train input type
585 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
586 AR66MC-T10-1 ARM66MC-T10 (geared motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
587 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
588 AR66MC-T10-2 ARM66MC-T10 (geared motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
589 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
590 AR66MC-T10-3 ARM66MC-T10 (geared motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
591 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
592 AR66MC-T20 ARM66MC-T20 (geared motor) 97,300 AR series AC power input Pulse train input type
593 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
594 AR66MC-T20-1 ARM66MC-T20 (geared motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
595 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
596 AR66MC-T20-2 ARM66MC-T20 (geared motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
597 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
598 AR66MC-T20-3 ARM66MC-T20 (geared motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
599 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
600 AR66MC-T3.6 ARM66MC-T3.6 (Geared Motor) 95,900 AR series AC power input Pulse train input type
601 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
602 AR66MC-T3.6-1 ARM66MC-T3.6 (Geared Motor) 98,900 AR series AC power input Pulse train input type
603 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
604 AR66MC-T3.6-2 ARM66MC-T3.6 (Geared Motor) 98,900 AR series AC power input Pulse train input type
605 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
606 AR66MC-T3.6-3 ARM66MC-T3.6 (Geared Motor) 98,900 AR series AC power input Pulse train input type
607 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
608 AR66MC-T30 ARM66MC-T30 (geared motor) 97,300 AR series AC power input Pulse train input type
609 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
610 AR66MC-T30-1 ARM66MC-T30 (geared motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
611 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
612 AR66MC-T30-2 ARM66MC-T30 (geared motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
613 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
614 AR66MC-T30-3 ARM66MC-T30 (geared motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
615 ARD-C (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
616 AR66MC-T7.2 ARM66MC-T7.2 (Geared Motor) 95,900 AR series AC power input Pulse train input type
617 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
618 AR66MC-T7.2-1 ARM66MC-T7.2 (Geared Motor) 98,900 AR series AC power input Pulse train input type
619 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
620 AR66MC-T7.2-2 ARM66MC-T7.2 (Geared Motor) 98,900 AR series AC power input Pulse train input type
621 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
622 AR66MC-T7.2-3 ARM66MC-T7.2 (Geared Motor) 98,900 AR series AC power input Pulse train input type
623 ARD-C (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
624 AR66MCD ARM66MC (motor) 87,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
625 ARD-CD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
626 AR66MCD-1 ARM66MC (motor) 90,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
627 ARD-CD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
628 AR66MCD-2 ARM66MC (motor) 90,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
629 ARD-CD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
630 AR66MCD-3 ARM66MC (motor) 90,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
631 ARD-CD (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
632 AR66MCD-H100 ARM66MC-H100 (Geared Motor) 165,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
633 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
634 AR66MCD-H100-1 ARM66MC-H100 (Geared Motor) 168,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
635 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
636 AR66MCD-H100-2 ARM66MC-H100 (Geared Motor) 168,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
637 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
638 AR66MCD-H100-3 ARM66MC-H100 (Geared Motor) 168,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
639 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
640 AR66MCD-H50 ARM66MC-H50 (Geared Motor) 165,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
641 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
642 AR66MCD-H50-1 ARM66MC-H50 (Geared Motor) 168,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
643 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
644 AR66MCD-H50-2 ARM66MC-H50 (Geared Motor) 168,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
645 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
646 AR66MCD-H50-3 ARM66MC-H50 (Geared Motor) 168,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
647 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
648 AR66MCD-N10 ARM66MC-N10 (Geared Motor) 135,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
649 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
650 AR66MCD-N10-1 ARM66MC-N10 (Geared Motor) 138,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
651 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
652 AR66MCD-N10-2 ARM66MC-N10 (Geared Motor) 138,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
653 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
654 AR66MCD-N10-3 ARM66MC-N10 (Geared Motor) 138,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
655 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
656 AR66MCD-N25 ARM66MC-N25 (Geared Motor) 149,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
657 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
658 AR66MCD-N25-1 ARM66MC-N25 (Geared Motor) 152,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
659 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
660 AR66MCD-N25-2 ARM66MC-N25 (Geared Motor) 152,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
661 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
662 AR66MCD-N25-3 ARM66MC-N25 (Geared Motor) 152,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
663 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
664 AR66MCD-N36 ARM66MC-N36 (Geared Motor) 149,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
665 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
666 AR66MCD-N36-1 ARM66MC-N36 (Geared Motor) 152,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
667 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
668 AR66MCD-N36-2 ARM66MC-N36 (Geared Motor) 152,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
669 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
670 AR66MCD-N36-3 ARM66MC-N36 (Geared Motor) 152,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
671 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
672 AR66MCD-N5 ARM66MC-N5 (Geared Motor) 135,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
673 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
674 AR66MCD-N5-1 ARM66MC-N5 (Geared Motor) 138,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
675 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
676 AR66MCD-N5-2 ARM66MC-N5 (Geared Motor) 138,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
677 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
678 AR66MCD-N5-3 ARM66MC-N5 (Geared Motor) 138,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
679 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
680 AR66MCD-N50 ARM66MC-N50 (Geared Motor) 149,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
681 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
682 AR66MCD-N50-1 ARM66MC-N50 (Geared Motor) 152,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
683 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
684 AR66MCD-N50-2 ARM66MC-N50 (Geared Motor) 152,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
685 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
686 AR66MCD-N50-3 ARM66MC-N50 (Geared Motor) 152,700 AR series AC power input Positioning function built-in type
687 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
688 AR66MCD-N7.2 ARM66MC-N7.2 (Geared Motor) 135,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
689 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
690 AR66MCD-N7.2-1 ARM66MC-N7.2 (Geared Motor) 138,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
691 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
692 AR66MCD-N7.2-2 ARM66MC-N7.2 (Geared Motor) 138,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
693 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
694 AR66MCD-N7.2-3 ARM66MC-N7.2 (Geared Motor) 138,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
695 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
696 AR66MCD-PS10 ARM66MC-PS10 (Geared Motor) 115,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
697 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
698 AR66MCD-PS10-1 ARM66MC-PS10 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
699 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
700 AR66MCD-PS10-2 ARM66MC-PS10 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
701 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
702 AR66MCD-PS10-3 ARM66MC-PS10 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
703 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
704 AR66MCD-PS25 ARM66MC-PS25 (Geared Motor) 122,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
705 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
706 AR66MCD-PS25-1 ARM66MC-PS25 (Geared Motor) 125,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
707 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
708 AR66MCD-PS25-2 ARM66MC-PS25 (Geared Motor) 125,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
709 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
710 AR66MCD-PS25-3 ARM66MC-PS25 (Geared Motor) 125,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
711 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
712 AR66MCD-PS36 ARM66MC-PS36 (Geared Motor) 122,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
713 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
714 AR66MCD-PS36-1 ARM66MC-PS36 (Geared Motor) 125,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
715 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
716 AR66MCD-PS36-2 ARM66MC-PS36 (Geared Motor) 125,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
717 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
718 AR66MCD-PS36-3 ARM66MC-PS36 (Geared Motor) 125,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
719 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
720 AR66MCD-PS5 ARM66MC-PS5 (Geared Motor) 115,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
721 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
722 AR66MCD-PS5-1 ARM66MC-PS5 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
723 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
724 AR66MCD-PS5-2 ARM66MC-PS5 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
725 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
726 AR66MCD-PS5-3 ARM66MC-PS5 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
727 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
728 AR66MCD-PS50 ARM66MC-PS50 (Geared Motor) 122,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
729 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
730 AR66MCD-PS50-1 ARM66MC-PS50 (Geared Motor) 125,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
731 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
732 AR66MCD-PS50-2 ARM66MC-PS50 (Geared Motor) 125,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
733 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
734 AR66MCD-PS50-3 ARM66MC-PS50 (Geared Motor) 125,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
735 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
736 AR66MCD-PS7 ARM66MC-PS7 (Geared Motor) 115,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
737 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
738 AR66MCD-PS7-1 ARM66MC-PS7 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
739 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
740 AR66MCD-PS7-2 ARM66MC-PS7 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
741 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
742 AR66MCD-PS7-3 ARM66MC-PS7 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Positioning function built-in type
743 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
744 AR66MCD-T10 ARM66MC-T10 (Geared Motor) 102,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
745 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
746 AR66MCD-T10-1 ARM66MC-T10 (Geared Motor) 105,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
747 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
748 AR66MCD-T10-2 ARM66MC-T10 (Geared Motor) 105,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
749 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
750 AR66MCD-T10-3 ARM66MC-T10 (Geared Motor) 105,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
751 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
752 AR66MCD-T20 ARM66MC-T20 (Geared Motor) 102,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
753 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
754 AR66MCD-T20-1 ARM66MC-T20 (Geared Motor) 105,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
755 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
756 AR66MCD-T20-2 ARM66MC-T20 (Geared Motor) 105,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
757 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
758 AR66MCD-T20-3 ARM66MC-T20 (Geared Motor) 105,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
759 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
760 AR66MCD-T3.6 ARM66MC-T3.6 (Geared Motor) 100,900 AR series AC power input Positioning function built-in type
761 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
762 AR66MCD-T3.6-1 ARM66MC-T3.6 (Geared Motor) 103,900 AR series AC power input Positioning function built-in type
763 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
764 AR66MCD-T3.6-2 ARM66MC-T3.6 (Geared Motor) 103,900 AR series AC power input Positioning function built-in type
765 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
766 AR66MCD-T3.6-3 ARM66MC-T3.6 (Geared Motor) 103,900 AR series AC power input Positioning function built-in type
767 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
768 AR66MCD-T30 ARM66MC-T30 (Geared Motor) 102,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
769 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
770 AR66MCD-T30-1 ARM66MC-T30 (Geared Motor) 105,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
771 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
772 AR66MCD-T30-2 ARM66MC-T30 (Geared Motor) 105,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
773 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
774 AR66MCD-T30-3 ARM66MC-T30 (Geared Motor) 105,300 AR series AC power input Positioning function built-in type
775 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
776 AR66MCD-T7.2 ARM66MC-T7.2 (Geared Motor) 100,900 AR series AC power input Positioning function built-in type
777 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
778 AR66MCD-T7.2-1 ARM66MC-T7.2 (Geared Motor) 103,900 AR series AC power input Positioning function built-in type
779 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
780 AR66MCD-T7.2-2 ARM66MC-T7.2 (Geared Motor) 103,900 AR series AC power input Positioning function built-in type
781 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
782 AR66MCD-T7.2-3 ARM66MC-T7.2 (Geared Motor) 103,900 AR series AC power input Positioning function built-in type
783 ARD-CD (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
784 AR66MS ARM66MC (motor) 82,000 AR series AC power input Pulse train input type
785 ARD-S (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
786 AR66MS-1 ARM66MC (motor) 85,000 AR series AC power input Pulse train input type
787 ARD-S (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
788 AR66MS-2 ARM66MC (motor) 85,000 AR series AC power input Pulse train input type
789 ARD-S (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
790 AR66MS-3 ARM66MC (motor) 85,000 AR series AC power input Pulse train input type
791 ARD-S (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
792 AR66MS-H100 ARM66MC-H100 (Geared Motor) 160,000 AR series AC power input Pulse train input type
793 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
794 AR66MS-H100-1 ARM66MC-H100 (Geared Motor) 163,000 AR series AC power input Pulse train input type
795 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
796 AR66MS-H100-2 ARM66MC-H100 (Geared Motor) 163,000 AR series AC power input Pulse train input type
797 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
798 AR66MS-H100-3 ARM66MC-H100 (Geared Motor) 163,000 AR series AC power input Pulse train input type
799 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
800 AR66MS-H50 ARM66MC-H50 (Geared Motor) 160,000 AR series AC power input Pulse train input type
801 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
802 AR66MS-H50-1 ARM66MC-H50 (Geared Motor) 163,000 AR series AC power input Pulse train input type
803 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
804 AR66MS-H50-2 ARM66MC-H50 (Geared Motor) 163,000 AR series AC power input Pulse train input type
805 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
806 AR66MS-H50-3 ARM66MC-H50 (Geared Motor) 163,000 AR series AC power input Pulse train input type
807 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
808 AR66MS-N10 ARM66MC-N10 (Geared Motor) 130,000 AR series AC power input Pulse train input type
809 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
810 AR66MS-N10-1 ARM66MC-N10 (Geared Motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
811 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
812 AR66MS-N10-2 ARM66MC-N10 (Geared Motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
813 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
814 AR66MS-N10-3 ARM66MC-N10 (Geared Motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
815 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
816 AR66MS-N25 ARM66MC-N25 (Geared Motor) 144,700 AR series AC power input Pulse train input type
817 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
818 AR66MS-N25-1 ARM66MC-N25 (Geared Motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
819 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
820 AR66MS-N25-2 ARM66MC-N25 (Geared Motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
821 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
822 AR66MS-N25-3 ARM66MC-N25 (Geared Motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
823 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
824 AR66MS-N36 ARM66MC-N36 (Geared Motor) 144,700 AR series AC power input Pulse train input type
825 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
826 AR66MS-N36-1 ARM66MC-N36 (Geared Motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
827 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
828 AR66MS-N36-2 ARM66MC-N36 (Geared Motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
829 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
830 AR66MS-N36-3 ARM66MC-N36 (Geared Motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
831 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
832 AR66MS-N5 ARM66MC-N5 (Geared Motor) 130,000 AR series AC power input Pulse train input type
833 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
834 AR66MS-N5-1 ARM66MC-N5 (Geared Motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
835 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
836 AR66MS-N5-2 ARM66MC-N5 (Geared Motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
837 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
838 AR66MS-N5-3 ARM66MC-N5 (Geared Motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
839 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
840 AR66MS-N50 ARM66MC-N50 (Geared Motor) 144,700 AR series AC power input Pulse train input type
841 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
842 AR66MS-N50-1 ARM66MC-N50 (Geared Motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
843 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
844 AR66MS-N50-2 ARM66MC-N50 (Geared Motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
845 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
846 AR66MS-N50-3 ARM66MC-N50 (Geared Motor) 147,700 AR series AC power input Pulse train input type
847 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
848 AR66MS-N7.2 ARM66MC-N7.2 (Geared Motor) 130,000 AR series AC power input Pulse train input type
849 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
850 AR66MS-N7.2-1 ARM66MC-N7.2 (Geared Motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
851 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
852 AR66MS-N7.2-2 ARM66MC-N7.2 (Geared Motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
853 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
854 AR66MS-N7.2-3 ARM66MC-N7.2 (Geared Motor) 133,000 AR series AC power input Pulse train input type
855 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
856 AR66MS-P10 ARM66MC-P10 (Geared Motor) 115,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
857 ARD-S (Circuit) Discontinued product
858 AR66MS-P10-1 ARM66MC-P10 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
859 ARD-S (Circuit) Discontinued product
860 AR66MS-P10-2 ARM66MC-P10 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
861 ARD-S (Circuit) Discontinued product
862 AR66MS-P10-3 ARM66MC-P10 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
863 ARD-S (Circuit) Discontinued product
864 AR66MS-P25 ARM66MC-P25 (Geared Motor) 129,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
865 ARD-S (Circuit) Discontinued product
866 AR66MS-P25-1 ARM66MC-P25 (Geared Motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
867 ARD-S (Circuit) Discontinued product
868 AR66MS-P25-2 ARM66MC-P25 (Geared Motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
869 ARD-S (Circuit) Discontinued product
870 AR66MS-P25-3 ARM66MC-P25 (Geared Motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
871 ARD-S (Circuit) Discontinued product
872 AR66MS-P36 ARM66MC-P36 (Geared Motor) 129,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
873 ARD-S (Circuit) Discontinued product
874 AR66MS-P36-1 ARM66MC-P36 (Geared Motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
875 ARD-S (Circuit) Discontinued product
876 AR66MS-P36-2 ARM66MC-P36 (Geared Motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
877 ARD-S (Circuit) Discontinued product
878 AR66MS-P36-3 ARM66MC-P36 (Geared Motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
879 ARD-S (Circuit) Discontinued product
880 AR66MS-P5 ARM66MC-P5 (Geared Motor) 115,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
881 ARD-S (Circuit) Discontinued product
882 AR66MS-P5-1 ARM66MC-P5 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
883 ARD-S (Circuit) Discontinued product
884 AR66MS-P5-2 ARM66MC-P5 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
885 ARD-S (Circuit) Discontinued product
886 AR66MS-P5-3 ARM66MC-P5 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
887 ARD-S (Circuit) Discontinued product
888 AR66MS-P50 ARM66MC-P50 (Geared Motor) 129,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
889 ARD-S (Circuit) Discontinued product
890 AR66MS-P50-1 ARM66MC-P50 (Geared Motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
891 ARD-S (Circuit) Discontinued product
892 AR66MS-P50-2 ARM66MC-P50 (Geared Motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
893 ARD-S (Circuit) Discontinued product
894 AR66MS-P50-3 ARM66MC-P50 (Geared Motor) 132,700 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
895 ARD-S (Circuit) Discontinued product
896 AR66MS-P7.2 ARM66MC-P7.2 (Geared Motor) 115,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
897 ARD-S (Circuit) Discontinued product
898 AR66MS-P7.2-1 ARM66MC-P7.2 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
899 ARD-S (Circuit) Discontinued product
900 AR66MS-P7.2-2 ARM66MC-P7.2 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
901 ARD-S (Circuit) Discontinued product
902 AR66MS-P7.2-3 ARM66MC-P7.2 (Geared Motor) 118,000 AR series AC power input Pulse train input type 31-Mar-19
903 ARD-S (Circuit) Discontinued product
904 AR66MS-PS10 ARM66MC-PS10 (Geared Motor) 110,000 AR series AC power input Pulse train input type
905 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
906 AR66MS-PS10-1 ARM66MC-PS10 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
907 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
908 AR66MS-PS10-2 ARM66MC-PS10 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
909 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
910 AR66MS-PS10-3 ARM66MC-PS10 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
911 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
912 AR66MS-PS25 ARM66MC-PS25 (Geared Motor) 117,000 AR series AC power input Pulse train input type
913 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
914 AR66MS-PS25-1 ARM66MC-PS25 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
915 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
916 AR66MS-PS25-2 ARM66MC-PS25 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
917 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
918 AR66MS-PS25-3 ARM66MC-PS25 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
919 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
920 AR66MS-PS36 ARM66MC-PS36 (Geared Motor) 117,000 AR series AC power input Pulse train input type
921 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
922 AR66MS-PS36-1 ARM66MC-PS36 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
923 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
924 AR66MS-PS36-2 ARM66MC-PS36 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
925 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
926 AR66MS-PS36-3 ARM66MC-PS36 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
927 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
928 AR66MS-PS5 ARM66MC-PS5 (Geared Motor) 110,000 AR series AC power input Pulse train input type
929 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
930 AR66MS-PS5-1 ARM66MC-PS5 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
931 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
932 AR66MS-PS5-2 ARM66MC-PS5 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
933 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
934 AR66MS-PS5-3 ARM66MC-PS5 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
935 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
936 AR66MS-PS50 ARM66MC-PS50 (Geared Motor) 117,000 AR series AC power input Pulse train input type
937 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
938 AR66MS-PS50-1 ARM66MC-PS50 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
939 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
940 AR66MS-PS50-2 ARM66MC-PS50 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
941 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
942 AR66MS-PS50-3 ARM66MC-PS50 (Geared Motor) 120,000 AR series AC power input Pulse train input type
943 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
944 AR66MS-PS7 ARM66MC-PS7 (Geared Motor) 110,000 AR series AC power input Pulse train input type
945 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
946 AR66MS-PS7-1 ARM66MC-PS7 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
947 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
948 AR66MS-PS7-2 ARM66MC-PS7 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
949 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
950 AR66MS-PS7-3 ARM66MC-PS7 (Geared Motor) 113,000 AR series AC power input Pulse train input type
951 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
952 AR66MS-T10 ARM66MC-T10 (Geared Motor) 97,300 AR series AC power input Pulse train input type
953 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
954 AR66MS-T10-1 ARM66MC-T10 (Geared Motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
955 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
956 AR66MS-T10-2 ARM66MC-T10 (Geared Motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
957 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
958 AR66MS-T10-3 ARM66MC-T10 (Geared Motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
959 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
960 AR66MS-T20 ARM66MC-T20 (geared motor) 97,300 AR series AC power input Pulse train input type
961 ARD-S (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
962 AR66MS-T20-1 ARM66MC-T20 (geared motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
963 ARD-S (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
964 AR66MS-T20-2 ARM66MC-T20 (geared motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
965 ARD-S (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
966 AR66MS-T20-3 ARM66MC-T20 (geared motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
967 ARD-S (circuit) Products discontinued on March 31, 2020
968 AR66MS-T3.6 ARM66MC-T3.6 (Geared Motor) 95,900 AR series AC power input Pulse train input type
969 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
970 AR66MS-T3.6-1 ARM66MC-T3.6 (Geared Motor) 98,900 AR series AC power input Pulse train input type
971 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
972 AR66MS-T3.6-2 ARM66MC-T3.6 (Geared Motor) 98,900 AR series AC power input Pulse train input type
973 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
974 AR66MS-T3.6-3 ARM66MC-T3.6 (Geared Motor) 98,900 AR series AC power input Pulse train input type
975 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
976 AR66MS-T30 ARM66MC-T30 (Geared Motor) 97,300 AR series AC power input Pulse train input type
977 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
978 AR66MS-T30-1 ARM66MC-T30 (Geared Motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
979 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
980 AR66MS-T30-2 ARM66MC-T30 (Geared Motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
981 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
982 AR66MS-T30-3 ARM66MC-T30 (Geared Motor) 100,300 AR series AC power input Pulse train input type
983 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
984 AR66MS-T7.2 ARM66MC-T7.2 (Geared Motor) 95,900 AR series AC power input Pulse train input type
985 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
986 AR66MS-T7.2-1 ARM66MC-T7.2 (Geared Motor) 98,900 AR series AC power input Pulse train input type
987 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
988 AR66MS-T7.2-2 ARM66MC-T7.2 (Geared Motor) 98,900 AR series AC power input Pulse train input type
989 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020
990 AR66MS-T7.2-3 ARM66MC-T7.2 (Geared Motor) 98,900 AR series AC power input Pulse train input type
991 ARD-S (Circuit) Products discontinued on March 31, 2020

 

 

Sản phẩm liên quan
Chat Facebook
  • HELLO

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay