Đóng

04/11/2021

G3L22N25-MM04TNNTN – Động cơ giảm tốc NISSEI GTR Nhật Bản

Động cơ giảm tốc 0.4Kw – 3 pha 200/200/220 50/60/60(V/Hz)- giảm tốc 1/25 – loại chân đế

G3L22N25-MM04TNNTN

– Số điện thoại hỗ trợ : 0902.346.968 (Có ZALO)

– Yêu cầu báo giá : sales@dne-vn.com

– Tải bản vẽ 3D tại đây (Click here)

– Tải bản vẽ 2D tại đây (Click here)

– Tải test report tại đây (Click here)

Thông sốchi tiết  sản phẩm:

Basic Information
Product name
G3L22N25-MM04TNNTN
Production Information/
Alternative Product Information
Current products
Series
Induction Gearmotor
Standard Price
Please contact us.
Standard Shipping(ex-factory date)
Performance Value
Output Shaft Rotational Speed
60r/min / 50Hz
72r/min / 60Hz
Output Shaft Allowable Torque
61 N・m / 50Hz
50 N・m / 60Hz
Output Shaft Allowable O.H.L.
2050N
Allowable Inertia Moment
[Motor Shaft Conversion Value]
0.0015kg・㎡
Reducer Specification
Mounting
Parallel shaft type/Leg mount
Frame Number orOutput Shaft Diameter
22 mm
Reduction Ratio(Actual Reduction Ratio)
1/25 (7/170)
Output Shaft Material
Steel
Motor Specification
Motor Type
Standard Motor
Motor Power
0.4kW(1/2HP)
Number of Phases
3-phase
Voltage/Frequency/
Rated Current/Rated Rotational Speed
200V / 50Hz / 2.1A / 1400r/min
200V / 60Hz / 1.8A / 1680r/min
220V / 60Hz / 1.8A / 1700r/min
Capacitor
Protection Structure
IP44
Duty Cycle
S1 CONT. /CCC:S2 120min
Standards
Specification
UL・CE・CCC
Overseas Model
Convert to overseas models
Weight/Packaging
Approximate Weight
9.5 kg
Packaging Specification
Cardboard 417×283×215

Các mã hàng cùng chủng loại:

1        G3L22N25-WM04TNNEN

2        G3L22N25-WM04TNNEV2

3        G3L22N25-WM04TWNEN

4        G3L22N25-WM04TWNEV4

5        G3L22N25-MM04TANTN

6        G3L22N25-MM04TANTB2

7        G3L22N25-MM04TANTB4

8        G3L22N25-WM04TKNEN

9        G3L22N25-WM04TKNEV2

10      G3L22N25-WM04TKNEV4

11      G3L22N25-MM04TCNTN

12      G3L22N25-MM04TCNTB2

13      G3L22N25-MM04TCNTB4

14      G3L22N25-WM04TANEN

15      G3L22N25-WM04TANEV2

16      G3L22N25-WM04TANEV4

17      G3L22N25-WM04TCNEN

18      G3L22N25-WM04TCNEV2

19      G3L22N25-WM04TCNEV4

20      G3L22N25-MM04TENTN

21      G3L22N25-MM04TENTB4

22      G3L22N25-WM04TENEN

23      G3L22N25-WM04TENEV4

24      G3L22N25-MM04TMATN

25      G3L22N25-MM04TMATB2

26      G3L22N25-WM04TMAEN

27      G3L22N25-WM04TMAEV2

28      G3L22N25-MM04TNNTN

29      G3L22N25-MM04TNNTB2

30      G3L22N25-MM04TWNTN

31      G3L22N25-MM04TWNTB4

32      G3L22N25-MM04TKNTN

33      G3L22N25-MM04TKNTB2

34      G3L22N25-MM04TKNTB4

35      G3L22N25-MM04TWJNN

36      G3L22N25-MM04TWJNB4

37      G3L22N25-MM04TNNNN

38      G3L22N25-MM04TNNNB2

39      G3L22N25-EM04TNJTN

40      G3L22N25-EM04TWJTN

41      G3L22N25-MM04TWJNJ4

42      G3L22N25-MM04TNNNJ2

43      G3L22N25-MM04TNNTJ2

44      G3L22N25-MM04TWNTJ4

45      G3L22N25-MM04TKNTJ2

46      G3L22N25-MM04TKNTJ4

47      G3L22N25-MM04TANTJ2

48      G3L22N25-MM04TANTJ4

49      G3L22N25-MM04TCNTJ2

50      G3L22N25-MM04TCNTJ4

51      G3L22N25-MM04TENTJ4

52      G3L22N25-MM04TMATJ2

53      G3L22N25-MM04CNJAN

54      G3L22N25-MM04CNJAB2

55      G3L22N25-MM04CWJAN

56      G3L22N25-MM04CWJAB2

57      G3L22N25-MM04CNJNN

58      G3L22N25-MM04CNJNB2

59      G3L22N25-MM04CWJNN

60      G3L22N25-MM04CWJNB2

61      G3L22N25L-IPB040NJ

62

63      G3L22N25L-IPB040NL

64      G3L22N25L-IPB040NT

65      G3L22N25N-IPB040NJ

66      G3L22N25N-IPB040NL

67      G3L22N25N-IPB040NT

68      G3L22N25L-IPG040NE

69      G3L22N25N-IPG040NE

70      G3L22N25L-IPH040NE

71      G3L22N25N-IPH040NE

72      G3L22N25L-IPM040NJ

73      G3L22N25L-IPM040NT

74      G3L22N25N-IPM040NJ

75      G3L22N25N-IPM040NT

76      G3L22N25L-IPJ040NJ

77      G3L22N25L-IPJ040NL

78      G3L22N25L-IPJ040NT

79      G3L22N25N-IPJ040NJ

80      G3L22N25N-IPJ040NL

81      G3L22N25N-IPJ040NT

82      G3L22N25L-PM04NVTN

83      G3L22N25N-PM04NVTN

84      G3L22N25L-VM04NVEN

85      G3L22N25N-VM04NVEN

86      G3L22N25L-VM04NVEV2

87      G3L22N25N-VM04NVEV2

88      G3L22N25L-PM04NVTB2

89      G3L22N25N-PM04NVTB2

90      G3L22N25L-PM04NVTJ2

91      G3L22N25N-PM04NVTJ2

92      AG3L22N25N-BLQ040T2

93      AG3L22N25N-BLP040T2

94      AG3L22N25L-BLP040T2

95      AG3L22N25L-BLQ040T2

96      AG3L22N25N-BLE040T2

97      AG3L22N25L-BLE040T2

98      AG3L22N25N-BLF040T2

99      AG3L22N25L-BLF040T2

Sản phẩm liên quan
Chat Facebook
  • HELLO

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay