Đóng

05/02/2020

5TK20GN-CW2J – Động Cơ giảm tốc– Oriental Motor

2rk6ng

Model: 5TK20GN-CW2J – Động Cơ giảm tốc– Oriental Motor

– Tải catalog : Click HERE

–  Email Yêu cầu báo giá : sales@dne-vn.com

–  Số điện thoại / ZALO tư vấn 0902.346.968

ZALO-0902346968

– Chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng , bảo hành 12 tháng, giao hàng tận nơi toàn quốc.

Thông số kỹ thuật và bản vẽ kỹ thuật:

ts_5TK20GN-CW2J

 

Hình ảnh sản phẩm:

ORIENTALMOTOR

C/O (Chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ do Bộ Thương Mại Nhật Bản cung cấp):

CO ORIENTAL

Một Số Động Cơ giảm tốc thông dụng của Oriental MoTor:

STT Nhà Sản Xuất Tên Hàng Mã Hàng
1 Oriental Motor Động cơ giảm tốc 5TK20GN-A
2 Oriental Motor Động cơ giảm tốc 5TK20GN-AUL
3 Oriental Motor Động cơ giảm tốc 5TK20GN-AW2J
4 Oriental Motor Động cơ giảm tốc 5TK20GN-AW2U
5 Oriental Motor Động cơ giảm tốc 5TK20GN-AWJ
6 Oriental Motor Động cơ giảm tốc 5TK20GN-AWU
7 Oriental Motor Động cơ giảm tốc 5TK20GN-CW2E
8 Oriental Motor Động cơ giảm tốc 5TK20GN-CW2J
9 Oriental Motor Động cơ giảm tốc 5TK20GN-CWE
10 Oriental Motor Động cơ giảm tốc 5TK20GN-CWJ
11 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-100SJ
12 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-100SU
13 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-12.5SJ
14 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-12.5SU
15 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-120SJ
16 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-120SU
17 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-150SJ
18 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-150SU
19 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-15SJ
20 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-15SU
21 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-180SJ
22 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-180SU
23 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-18SJ
24 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-18SU
25 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-25SJ
26 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-25SU
27 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-3.6SJ
28 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-3.6SU
29 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-30SJ
30 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-30SU
31 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-36SJ
32 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-36SU
33 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-3SJ
34 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-3SU
35 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-50SJ
36 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-50SU
37 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-5SJ
38 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-5SU
39 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-60SJ
40 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-60SU
41 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-6SJ
42 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-6SU
43 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-7.5SJ
44 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-7.5SU
45 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-75SJ
46 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-75SU
47 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-90SJ
48 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-90SU
49 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-9SJ
50 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520A-9SU
51 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-100SE
52 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-100SJ
53 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-12.5SE
54 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-12.5SJ
55 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-120SE
56 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-120SJ
57 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-150SE
58 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-150SJ
59 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-15SE
60 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-15SJ
61 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-180SE
62 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-180SJ
63 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-18SE
64 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-18SJ
65 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-25SE
66 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-25SJ
67 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-3.6SE
68 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-3.6SJ
69 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-30SE
70 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-30SJ
71 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-36SE
72 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-36SJ
73 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-3SE
74 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-3SJ
75 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-50SE
76 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-50SJ
77 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-5SE
78 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-5SJ
79 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-60SE
80 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-60SJ
81 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-6SE
82 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-6SJ
83 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-7.5SE
84 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-7.5SJ
85 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-75SE
86 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-75SJ
87 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-90SE
88 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-90SJ
89 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-9SE
90 Oriental Motor Động cơ giảm tốc TM520C-9SJ
Sản phẩm liên quan
Chat Facebook
  • HELLO

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay